Het privacybeleid van DFDS

 • DFDS hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. In ons privacybeleid wordt het bedrijfsbeleid van DFDS beschreven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de door ons genomen veiligheidsmaatregelen ter bescherming van deze gegevens en uw recht deze gegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen.
 • DFDS neemt privacy serieus en stelt dit beleid als minimumnorm. Al uw gegevens worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving verwerkt en overgedragen voor specifieke, legitieme doeleinden.
 • Dit beleid schept een kader voor een veilig niveau van bescherming voor de persoonlijke informatie die binnen de DFDS Group en door gerenommeerde derden wordt gebruikt, verzameld en overgedragen. DFDS gebruikt de minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens die voor het beoogde doel nodig is.
 • Wij maken gebruik van trackingsoftware om verkeerspatronen en websitegebruik te volgen. Hiermee kunnen wij de opzet en indeling van de website verder ontwikkelen. Met deze software kunnen geen gegevens worden verzameld waarmee een bepaald persoon kan worden geïdentificeerd. ​

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

​​​

We verzamelen persoonsgegevens telkens als u een boeking bij ons maakt, met ons reist, onze websites gebruikt of onze callcenters belt. We verzamelen ook persoonsgegevens wanneer u onze vracht- of logistieke diensten boekt. ​

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens en hoe gebruiken wij deze informatie?

​​​ Het registeren van deze informatie is nodig om een overeenkomst (boeking) met ons te kunnen afsluiten en om u serviceberichten over uw boeking te sturen. Daarnaast is DFDS wettelijk verplicht de identiteit van haar passagiers te registreren en deze informatie aan de desbetreffende overheidsinstanties door te geven.

Daartoe vragen wij uw naam, geslacht, geboortedatum of leeftijd, adres, e-mailadres, kentekennummer (indien van toepassing). Uw paspoort- of identiteitskaartnummer kan bij het inchecken bij de terminal geregistreerd worden, zodat uw identiteit kan worden vastgesteld. Wij vragen uw telefoonnummer zodat we snel contact met u op kunnen nemen indien er een probleem mocht zijn met uw reservering. Ook verzamelen wij vrijwillig aangeleverde informatie met betrekking tot de behoefte aan bijzondere zorg of hulp in noodsituaties.

De door ons verkregen informatie in verband met boekingen en aankopen aan boord van onze schepen wordt tevens voor statistische doeleinden gebruikt, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Wanneer u aan boord een aankoop doet, kunnen wij u vragen uw instapkaart te tonen. Deze informatie wordt uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt. Wanneer u aan boord aankopen doet, mag u ook aangeven dat u uw instapkaart niet wilt laten zien. Mocht u liever niet hebben dat uw reserveringsgegevens in onze statistieken worden opgenomen, neem dan contact met ons op en geef dit aan ons door.

Mocht u telefonisch geboekt hebben, dan wordt in sommige landen het gesprek opgenomen en maximaal een jaar bewaard. ​

Onlinebetalingen

​​​Wanneer u online betaalt, wordt u naar een veilige webpagina gestuurd waar u uw betalingsgegevens kunt invoeren.

Alle betalingen worden verwerkt door het platform van onze vertrouwde partner en gecontroleerd volgens de hoogste maatstaven voor het beveiligen en beschermen van bankgegevens. DFDS verwerkt en bewaart zelf geen bankgegevens. Mocht u echter vragen hebben over de verwerking van uw betalingsgegevens, neemt u dan contact op met DFDS en we zullen contact opnemen met onze betalingspartner. ​

Persoonlijk profiel

​​

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt als u op een van de websites van DFDS een profiel hebt aangemaakt. Als u bij DFDS een profiel hebt aangemaakt en uw toestemming hebt gegeven, dan registreren wij uw aankoop en gebruiken wij deze informatie om aanbiedingen en producten op u af te stemmen en om het profiel te beheren. De informatie wordt ook gebruikt om u bij het boeken van een reis te herkennen (ervan uitgaande dat u ingelogd bent) en om reserveringen te verwerken. De informatie wordt ook gebruikt voor winacties en statistieken. ​

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

​​​

Wanneer u bij ons boekt, wordt er gebruikgemaakt van beveiligde serversoftware die alle door u ingevoerde gegevens codeert voordat die naar ons worden verzonden. Deze codering zorgt ervoor dat de informatie redelijkerwijs wordt beschermd tegen ongeoorloofde onderschepping. ​

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

​​​De persoonsgegevens in de boekingsinformatie worden niet langer bewaard dan nodig is voor het geval er een claim komt.

Als u een persoonlijk profiel aanmaakt of zich voor de nieuwsbrief inschrijft, dan bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u het profiel verwijdert of zich voor de nieuwsbrief uitschrijft. Met deze informatie wordt het eenvoudiger om toekomstige boekingen te maken, omdat wij uw persoonsgegevens reeds in ons bestand hebben.

Om ervoor te zorgen dat we de juiste informatie van onze klanten hebben, zullen wij u aanmoedigen om de nodige wijzigingen in uw profiel aan te brengen. Als u profiel 3 jaar lang niet gebruikt of geactiveerd is, dan verwijderen we het. ​

Inschrijving nieuwsbrief en winacties

​​

Wanneer wij u de mogelijkheid bieden om e-mails en marketingmateriaal te ontvangen, zullen wij uw naam en e-mailadres vragen. Daarmee kunnen wij u onze nieuwsbrief toesturen. U kunt u op ieder moment uitschrijven via de afmeldlink onderin de nieuwsbrief. Wanneer u meedoet aan een winactie of gebruikmaakt van een andere aanbieding, kunnen wij u vragen uw naam, adres en e-mailadres op te geven. Daarmee kunnen wij de winacties uitvoeren en de winnaars in kennis stellen. ​

Ons gebruik van cookies

​​​

DFDS gebruikt cookies op de websites en binnen het boekingssysteem om de consistentie gedurende het boekingsproces te garanderen.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Voor meer informatie gaat u naar: https://www.dfds.com/en-gb/legal/cookies​.

Mobiele applicaties

​​​

DFDS onderhoudt meerdere mobiele applicaties (apps) om de gebruikservaring voor onze klanten te verhogen. De principes die in dit privacybeleid opgenomen zijn, zijn ook van toepassing als u onze apps gebruikt. Wij gebruiken anonieme trackingsoftware, zoals Google Analytics en Firebase, om het gebruik van onze apps te meten en verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de specifieke app die u gebruikt (zoals uw locatie op de wereld op een bepaald moment). Alle gegevens die via onze apps verzameld worden, zullen alleen door DFDS gebruikt en niet met derden gedeeld worden, met uitzondering van de bovengenoemde softwareprogramma's. ​

Maakt DFDS verzamelde informatie openbaar aan derden?

​​​​Persoonsgegevens worden intern binnen de DFDS-organisatie gedeeld, omdat we het boekingssysteem delen. We hebben intern beleid en overeenkomsten opgesteld om ervoor te zorgen dat er voldoende bescherming is, waar uw gegevens door DFDS opgeslagen worden.

Wij dragen geen identificeerbare informatie van onze bezoekers of klanten over aan derden, behalve in de volgende gevallen:

 • Dienstverleners en adviseurs die wij gebruiken om bepaalde diensten te verlenen, zoals hotels en activiteitenverzorgers. In dat geval zijn de leveranciers individuele gegevensbeheerders;
 • Als er een wettelijk eis is om dit te doen;
 • DFDS kan geaggregeerde statistieken over klanten, boekingen, verkeerspatronen, klantenkaarten en verwante website-informatie aan gerenommeerde derden aanbieden;
 • Ook kan DFDS informatie over onze klanten aan derden geven die diensten of functies uit onze naam leveren, zoals betalingsverwerkingen, zakelijke analyses, klantenservice, marketing of het verzenden van enquêtes;
 • We kunnen derden ook toestemming geven om informatie namens ons te verzamelen, waaronder zo nodig het uitvoeren van delen van onze website of om het leveren van online-marketingmateriaal dat aan uw interesses aangepast is te vergemakkelijken;
 • We kunnen uw gegevens met derden delen die actief via e-mail contact met u opnemen over onvoltooide boekingen;
 • Uw e-mailadres kan met Facebook gedeeld worden voor marketingcampagnes via social media;
 • In het geval dat wij eigendommen van DFDS of het welzijn van onze medewerkers en anderen verkopen, of in het geval dat wij een deel van het bedrijf of de activa verkopen of opheffen.

Als wij informatie delen, gebeurt dit altijd in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving en alleen aan gerenommeerde derden. We streven er altijd naar om u duidelijk te informeren over het gebruik en mogelijke openbaring van uw informatie wanneer deze informatie verkregen wordt. Als dat niet mogelijk is op het moment dat de informatie van u verkregen wordt, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren, tenzij er goede redenen zijn om dit niet te doen, bijvoorbeeld vanwege het voorkomen of opsporen van een misdaad, of om een andere wettelijke reden. ​

Veiligheid en beveiliging aan boord

Na een grondig onderzoek kan de naam van een ongewenste passagier op een interne lijst worden geplaatst om te voorkomen dat deze passagier bij ons kan boeken en met ons kan reizen. Dit gebeurt wanneer de gezagvoerder reden heeft te vermoeden dat de passagier een veiligheidsrisico vormt en in overeenstemming met de toepasselijke reisvoorwaarden. Dit is het geval wanneer de passagier zijn eigen veiligheid, die van een vaartuig, de bemanning of andere passagiers in gevaar heeft gebracht of als hij ongepast gedrag heeft vertoond op een eerdere reis of op eerdere reizen of als hij zich niet heeft gehouden aan de veiligheidsvoorschriften of -eisen. DFDS zal alle noodzakelijke persoonlijke informatie van de passagiers met een reisverbod registeren. Zo wordt voor een bepaalde tijd voorkomen dat de passagiers die een veiligheidsrisico kunnen zijn een boeking kunnen maken op onze passagiersschepen. Deze informatie wordt niet langer bewaard dan nodig.

Uw toestemming

​​​Uw gebruik van de website van DFDS vormt uw toestemming voor het verzamelen en het gebruik van deze informatie door DFDS A/S en haar dochtermaatschappijen op de hierboven beschreven wijzen. Bij wijziging van ons privacybeleid zullen de desbetreffende veranderingen op deze pagina te zien zijn, zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen, hoe wij hiermee omgaan en onder welke omstandigheden deze informatie openbaar kan worden gemaakt. ​

Wilt u meer weten over uw gegevens?

​​

U kunt altijd contact met ons opnemen als u wilt weten welke gegevens wij over u in ons bestand hebben en u kunt een beschrijving krijgen van de persoonlijke informatie die wij verzameld en verwerkt hebben en de soort ontvangers van die informatie, aan wie DFDS deze informatie zal of mag bekendmaken.

U kunt ook contact met ons opnemen als u wilt dat wij gegevens corrigeren, verwijderen of blokkeren. DFDS probeert altijd om zo snel mogelijk op geldige verzoeken te reageren.

U kunt uw verzoeken of vragen naar privacy@dfds.com​ sturen.

Als u op onze nieuwsbrief per e-mail ontvangt, kunt u zich altijd uitschrijven met behulp van de link in de nieuwsbrief of door contact op te nemen met DFDS op het bovenstaande e-mailadres.

Gegevensbeheerder:

DFDS A/S

Adres: Sundkrogsgade 11, DK-2100 Kopenhagen, Denemarken

Reg.nummer.:

Tel.: +45 33 42 33 42

Met wie kunt u contact opnemen

​​​

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, of als u inzage wilt hebben in uw persoonsgegevens die in ons bestand staan, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@dfds.com​

U kunt ook naar ons locale callcenter bellen, als u dat liever doet. Daar kunnen ze u verder helpen met uw vragen.

Als u een klacht hebt

​​Voor klachten verwijzen wij u naar Datatilsynet, Borgergade 28 (5), 1300 Kopenhagen K, Denemarken. ​

​​​​​​​​