Reizen met mobiliteitsbeperking

DFDS zet zich ervoor in om de reis op onze vaarroutes zo eenvoudig en comfortabel mogelijk te maken voor gehandicapte passagiers en personen met beperkte mobiliteit en/of bijzondere behoeften.
Onze maatschappij stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle passagiers van onze diensten gebruik kunnen maken voor zover dat veilig en haalbaar is.

Uw reisverzoek kan niet enkel en alleen op grond van een handicap of mobiliteitsbeperking worden afgewezen; u hebt er recht op zonder extra kosten te reizen onder dezelfde voorwaarden die voor alle andere passagiers gelden. U hebt zowel in de haven als aan boord van het schip recht op bepaalde bijstand. Deze bijstand omvat in elk geval assistentie bij het in- en/of ontschepen, hulp met bagage en/of eventuele specifieke medische apparatuur die u bij u hebt, alsmede assistentie bij het bereiken van het toilet. 

Om deze bijstand te kunnen krijgen, dient u bij uw boeking aan te geven wat uw behoeften zijn. Wij maken u erop attent dat de service die wij redelijkerwijs kunnen bieden en verlenen aan beperkingen gebonden kan zijn.

Toegang & informatie

​Wij zorgen ervoor dat alle relevante informatie en toegangsvoorwaarden in gepaste en toegankelijke vorm beschikbaar zijn.

Indien u of een van uw reisgenoten een gehoorbeperking heeft, meldt u zich dan bij de informatiebalie aan boord. De bemanning treft dan maatregelen om er zeker van te zijn dat u alle belangrijke berichten ontvangt die via de intercom aan boord worden omgeroepen.

Een reis boeken

Wij willen dat uw reis bij DFDS zo comfortabel mogelijk verloopt. Het is daarom van belang dat u ons bij de boeking in kennis stelt van uw specifieke behoeften qua accommodatie of noodzakelijke diensten of van uw behoefte mobiliteitshulpmiddelen en/of medische apparatuur mee te nemen. Ook dient u ons ten minste 48 uur voor vertrek te informeren over alle andere bijstand die u nodig hebt.

Indien u via een reisagent of touroperator hebt geboekt, laat uw boekingsagent dan weten dat u bijstand nodig hebt en vraag hem om deze informatie aan DFDS door te geven.

Na een beoordeling van uw specifieke behoeften kan DFDS van u verlangen dat u begeleid wordt door iemand die u tijdens de reis kan helpen. Voordat wij deze eis stellen, zullen wij eerst met u in gesprek gaan en altijd rekening houden met uw wensen. ​

Zodra u contact met ons hebt opgenomen, wordt er een opmerking aan uw boeking toegevoegd. Hiermee kunt u erop vertrouwen dat er zoveel mogelijk met uw wensen rekening zal worden gehouden.
Na de boeking ontvangt u een bevestiging waarin is aangegeven dat de behoefte aan bijstand aan ons is doorgegeven. Indien u deze bevestiging niet hebt ontvangen, is het uw verantwoordelijkheid om contact met ons op te nemen. Indien u dit niet doet, kunnen wij de beschikbaarheid van de diensten niet garanderen.

Alle informatie over u wordt op discrete wijze verkregen en op basis van geheimhouding en conform ons privacybeleid opgeslagen. Deze informatie wordt uitsluitend op operationele basis uitgewisseld om de benodigde taken te kunnen uitvoeren en de schepen ervan in kennis te stellen dat er passagiers aan boord zijn die in noodgevallen bijzondere assistentie nodig hebben.

Indien u voorafgaand aan uw reis geen contact met ons hebt opgenomen om ons over uw behoeften te informeren, kunnen wij niet garanderen dat u in onze havens en aan boord van onze schepen bijstand zult krijgen. DFDS levert alle redelijke inspanningen om bijstand te verlenen, maar deze bijstand kan niet worden gegarandeerd.

Reizen met DFDS

​Om veiligheidsredenen kunnen wij per overtocht niet meer dan vijf rolstoelpassagiers op onze schepen vervoeren.

Gehoorbeperking
Indien u of een van uw reisgenoten een gehoorbeperking heeft, geeft u dit dan bij uw boeking aan en meldt u bij de informatiebalie wanneer u aan boord gaat. De bemanning zorgt ervoor dat u alle belangrijke berichten ontvangt die tijdens de overtocht worden omgeroepen.

Visuele beperking
Indien u of een van uw reisgenoten een visuele beperking heeft, geeft u dit dan bij uw boeking aan en meldt u bij de informatiebalie wanneer u aan boord gaat. Ons personeel helpt u bij aankomst de passagiersruimtes te vinden en verleent waar mogelijk assistentie.

Vervoer van mobiliteitshulpmiddelen en medische apparatuur
Alle mobiliteitshulpmiddelen en medische apparatuur kunnen worden meegenomen naar de passagiersaccommodatie en het autodek. De passagier dient ons bij de boeking in kennis te stellen van de behoefte mobiliteitshulpmiddelen en/of medische apparatuur mee te nemen.
Klanten kunnen met schriftelijke toestemming van een huisarts, waarin is aangegeven dat medische zuurstof noodzakelijk is, met medische zuurstof reizen. Wij dienen er bij de boeking van in kennis te worden gesteld dat tijdens de reis mogelijk gebruik zal worden gemaakt van medische zuurstof. Wij kunnen maximaal 6 x maat F vervoeren, d.w.z. maximaal 60 liter aan totale watercapaciteit.

'Gehandicapte' of 'persoon met beperkte mobiliteit' betekent elke persoon wiens mobiliteit bij het gebruik van vervoer beperkt is ten gevolge van een lichamelijke (zintuiglijke of motorische, permanente of tijdelijke) handicap, een verstandelijke handicap of stoornis, of enige andere oorzaak van handicap, of ten gevolge van ouderdom, en wiens situatie vereist dat hij passende aandacht krijgt en dat de aan alle passagiers verstrekte diensten aan zijn bijzondere behoeften worden aangepast.

Assistentiehond

​Indien u met een assistentiehond reist, is het van essentieel belang dat u DFDS daarvan in kennis stelt en dat de hond voldoet aan de regeling reizen met huisdieren. Ook dient u zich ervan bewust te zijn dat een zeereis bij dieren stress kan veroorzaken en dat de veiligheid en het comfort van al onze gasten niet mogen worden aangetast. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het welzijn van de hond. Tevens dient u ten alle tijden een verklaring bij u te hebben waar op vermeld staat dat u een geregistreerde hulphond bij zich heeft.​

In de haven en in-/ontscheping

​In uw boekingsbevestiging staat uw inchecktijd bij de haven aangegeven. Onze terminals zijn rolstoelvriendelijk en voorzien van toegankelijke parkeerplaatsen. Na voorafgaande kennisgeving bij de boeking en indien beschikbaar kunnen wij in sommige havens (zie de onderstaande lijst) en aan boord van onze schepen een rolstoel verschaffen. Passagiers die per auto reizen, kunnen vlak bij een lift parkeren en worden indien nodig door onze scheepsbemanning begeleid. Aangezien de beschikbaarheid van deze parkeerplekken beperkt is, verzoeken wij u uiterlijk om 15.00 uur te hebben ingecheckt.

Terminal/havenRolstoelAangepaste toilettenLiften
KopenhagenNeeJaJa
OsloNee (op verzoek kan een rolstoel beschikbaar worden gesteld) JaJa
IJmuidenJaJaJa
NewcastleJaJaJa
CalaisNeeJaJa
DuinkerkenNeeJaJa
DoverNeeJaJa
KapellskarNeeJaJa
KarlshamnNeeJaJa
Klaipeda (IFT)NeeJaNee
Klaipeda (CFT)NeeJaJa
NewhavenJaJaNee
PaldiskiNeeNeeNee
DieppeJaJaNee
KielNeeJaNee

 

Aan boord

​Onze faciliteiten aan boord zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Indien u tijdens uw reis assistentie nodig hebt, meldt u zich dan bij de informatiebalie aan boord van onze schepen. 

Onze schepen – faciliteiten voor passagiers met beperkte mobiliteit en bijzondere behoeften
Onze schepen beschikken over de volgende faciliteiten voor gehandicapte passagiers en personen met beperkte mobiliteit. Wij maken u erop attent dat er slechts een beperkt aantal mindervalidenhutten beschikbaar is; deze kunt u dan ook uitsluitend via uw boekingskantoor boeken.

Schip Aangepaste hut Rolstoel Aangepaste toiletten Liften
Pearl Seaways Ja Ja Ja Ja
Crown Seaways Ja Ja Ja Ja
King Seaways Ja Ja Ja Ja
Princess Seaways Ja Ja Ja Ja
Athena Seaways Ja Ja Ja Ja
Calais Seaways Ja Ja Ja Ja
Cote d'Albatre Ja Ja Ja Ja
Delft Seaways N.v.t. Ja Ja Ja
Dover Seaways N.v.t. Ja Ja Ja
Dunkerque Seaways N.v.t. Ja Ja Ja
Liverpool Seaways Ja Ja Ja Ja
Malo Seaways N.v.t. Ja Ja Ja
Optima Seaways Ja Ja Ja Ja
Regina Seaways Ja Ja Ja Ja
Seven Sisters Ja Ja Ja Ja
Victoria Seaways Ja Ja Ja N.v.t.

Meer informatie over onze faciliteiten aan boord vindt u hier:

Uitzonderingen

​Toegang tot onze dienstverlening aan gehandicapte passagiers en personen met beperkte mobiliteit zal niet worden geweigerd, tenzij: het vervoer van een gehandicapte persoon of een persoon met beperkte mobiliteit een schending door de maatschappij oplevert van de veiligheidswetgeving of -regelgeving die in de nationale en/of internationale wetgeving of door een bevoegde autoriteit is vastgesteld;

het ontwerp van het schip of de haveninfrastructuur en -installatie, waaronder de terminals, het in- of ontschepen of vervoeren van de gehandicapte passagiers of de personen met beperkte mobiliteit op een veilige of operationeel haalbare wijze onmogelijk maakt. Indien wij genoodzaakt zijn een boeking te weigeren, zullen wij de betrokken persoon onmiddellijk informeren over de specifieke redenen voor deze weigering. Op verzoek zullen deze redenen uiterlijk vijf werkdagen na het verzoek schriftelijk gecommuniceerd worden. In geval van een weigering zal worden verwezen naar de toepasselijke veiligheidseisen en naar de bevoegde klachtenbehandelende autoriteiten.

Klachten

​Een klacht die u ingevolge de verordening wilt indienen, kunt u in eerste instantie richten aan DFDS (de exploitant). Ingevolge de verordening dient iedere exploitant te beschikken over een toegankelijk klachtenbehandelingsmechanisme voor de onder deze verordening vallende rechten en verplichtingen. Een klacht dient binnen twee maanden na de datum van de geplande dienst te worden ingediend. De exploitant dient binnen een maand na ontvangst de passagier ervan in kennis te stellen of de klacht wordt bevestigd, wordt verworpen of nog in behandeling is. Binnen twee maanden dient een definitief antwoord en besluit kenbaar te worden gemaakt.

DFDS
Klantenservice
Sluisplein 33
1975 AG IJmuiden
T: 0255 54 6666 (ma-vr 09.00-17.00 uur)
@: nlklantenservice@dfds.com​

Klachten van passagiers worden in eerste instantie door DFDS in behandeling genomen.
Indien een en ander op deze wijze niet kan worden opgelost en er binnen de klachtenprocedure van DFDS geen mogelijkheden meer zijn, kan de klacht worden verwezen naar de betreffende klachteninstantie.

Geschillencommissie Reizen
E-mail: communicatie@degeschillencommissie.nl
Website: www.degeschillencommissie.nl
Adres: Postbus 90600
2509 LP Den Haag Nederland
Telefoon: +31 (0)70 - 310 53 10