Privacybeleid

1. Veiligheid

De website van DFDS is beveiligd. Bij het onderdeel 'Betaling' van het online boekingsproces maken wij gebruik van Secure Socket Layer (SSL), een technologie die uw persoonlijke informatie beschermt. SSL is momenteel de aangewezen methode om veilig creditcardgegevens en andere gevoelige informatie via internet over te dragen.

2. Privacybeleid DFDS

DFDS hecht aan het beschermen van uw privacy. In ons privacybeleid wordt het bedrijfsbeleid van DFDS beschreven met betrekking tot de verwerking van passagiersgegevens, de door ons genomen veiligheidsmaatregelen ter bescherming van deze gegevens en uw recht deze gegevens in te zien en een klacht in te dienen. DFDS neemt privacy serieus en stelt dit beleid als minimumnorm. Het beleid schept een kader voor een veilig niveau van bescherming van de persoonlijke informatie die binnen de DFDS Group wordt gebruikt, verzameld en overgedragen. Met ons privacybeleid voldoen wij ook aan de normen van Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

DFDS houdt zich steeds aan alle toepasselijke wetgeving ten aanzien van persoonsgegevens. Alle gegevens worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving verwerkt en overgedragen voor specifieke, legitieme doeleinden.

De geregistreerde informatie wordt bewaard door DFDS A/S, Sundkrogsgade 11, DK-2100 Kopenhagen (Denemarken). U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over de door ons geregistreerde informatie. Als u hebt aangegeven onze nieuwsbrief per e-mail te willen ontvangen of als u ongewenst marketingmateriaal ontvangt, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden via de link in de nieuwsbrief of door contact op te nemen met DFDS.

Wij maken gebruik van trackingsoftware om verkeerspatronen en websitegebruik te volgen. Hiermee kunnen wij de opzet en indeling van de website verder ontwikkelen. Met deze software kunnen geen gegevens worden verzameld waarmee een bepaald persoon kan worden geïdentificeerd.

3. Waarom verzamelen wij de persoonlijke informatie en hoe gebruiken wij deze informatie?

DFDS verzamelt en gebruikt enkel persoonlijke informatie voor de doeleinden die bekend zijn bij de klant en die binnen diens verwachtingen vallen.

Alle verzamelde informatie moet relevant zijn voor DFDS en noodzakelijk zonder buitensporig te zijn ten opzichte van de doeleinden waarvoor deze wordt overgedragen en verder verwerkt. DFDS gebruikt de minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens die voor het beoogde doel nodig is.

Let op: DFDS is wettelijk verplicht de identiteit van haar passagiers te registreren en deze informatie aan de desbetreffende overheidsinstanties door te geven. Ook kunnen wij dankzij de registratie van de informatie uw boeking efficiënt verwerken, het reisschema aan u toezenden en de gevraagde diensten aan u leveren. Daartoe vragen wij uw naam, geslacht, geboortedatum of leeftijd, adres, e-mailadres, kentekennummer (indien van toepassing), en uw creditcardnummer (met vervaldatum) of rekeningnummer. Het paspoortnummer [of nummer van het identiteitsbewijs] wordt bij het inchecken bij de terminal geregistreerd, zodat uw identiteit kan worden vastgesteld. Wij vragen uw telefoonnummer, zodat we snel contact met u op kunnen nemen indien er een probleem mocht zijn met uw reservering. Ook verzamelen wij vrijwillig aangeleverde informatie met betrekking tot de behoefte aan bijzondere zorg of hulp in noodsituaties.

Mocht u telefonisch geboekt hebben, dan wordt in sommige landen het gesprek opgenomen en maximaal een jaar bewaard.

De door ons verkregen informatie in verband met boekingen en aankopen aan boord van onze schepen wordt tevens voor statistische doeleinden gebruikt, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Wanneer u aan boord een aankoop doet, kunnen wij u vragen uw instapkaart te tonen. Deze informatie wordt uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt en kan niet worden gebruikt om u op welke wijze dan ook persoonlijk te volgen. Wanneer u aan boord aankopen doet, mag u ook aangeven dat u uw instapkaart niet wilt laten zien. Mocht u liever niet hebben dat uw reserveringsgegevens in onze statistieken worden opgenomen, neem dan contact met ons op en geef dit aan ons door.

DFDS zal u nooit zonder uw toestemming elektronisch benaderen voor enige vorm van marketing of gebruikersonderzoek, tenzij dit wettelijk is toegestaan. Dit kunnen bijvoorbeeld serviceberichten zijn. Indien u fouten in de informatie ontdekt, geeft u die dan aan ons door zodat deze gecorrigeerd kunnen worden.

Persoonlijk profiel
Uw persoonlijke informatie wordt ook gebruikt als u op een van de websites van DFDS een profiel hebt aangemaakt. Als u bij DFDS een profiel hebt aangemaakt en uw toestemming hebt gegeven, dan registreren wij uw aankoop en gebruiken wij deze informatie om informatie, aanbiedingen en producten op u af te stemmen en om het profiel te beheren. De informatie wordt ook gebruikt om u bij het boeken van een reis te herkennen (ervan uitgaande dat u ingelogd bent) en om reserveringen te verwerken. De informatie wordt ook gebruikt voor winacties en statistieken.

Inschrijving nieuwsbrief en winacties
Wanneer wij u de mogelijkheid bieden om onze nieuwsbrief, DFDS Mail, te ontvangen, zullen wij uw naam en e-mailadres vragen. Daarmee kunnen wij u onze nieuwsbrief toesturen. Voor de inschrijving op onze nieuwsbrief is het niet noodzakelijk uw naam op te geven. U kunt u op ieder moment uitschrijven via de afmeldlink onderin de nieuwsbrief. Wanneer u meedoet aan een winactie of gebruikmaakt van een andere aanbieding, kunnen wij u vragen uw naam, adres en e-mailadres op te geven. Daarmee kunnen wij de winacties uitvoeren en de winnaars in kennis stellen.

4. Hoelang bewaren wij uw persoonlijke informatie?

DFDS bewaart persoonlijke informatie slechts zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor die informatie is verkregen en verwerkt. Deze termijnen kunnen variëren.

De informatie wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de reis verwijderd of wanneer de informatie niet langer nodig is ingevolge nationale wetgeving of uw overeenkomst met DFDS.

Als u een persoonlijk profiel aanmaakt of zich voor de nieuwsbrief inschrijft, dan bewaren wij uw persoonlijke informatie totdat u het profiel verwijdert of zich voor de nieuwsbrief uitschrijft. Door de informatie worden toekomstige boekingen eenvoudiger, omdat wij uw persoonlijke informatie reeds in ons bestand hebben.

5. Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wanneer u bij ons boekt, wordt er gebruikgemaakt van beveiligde serversoftware die alle door u ingevoerde gegevens codeert voordat die naar ons worden verzonden. Deze codering zorgt ervoor dat de informatie redelijkerwijs wordt beschermd tegen ongeoorloofde onderschepping.

DFDS zorgt ervoor dat elke DFDS-entiteit die namens andere DFDS-entiteiten persoonlijke informatie verwerkt (gegevensverwerker) ook passende en gelijkwaardige veiligheidsmaatregelen neemt. Deze entiteit zal evenredige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen nemen om de persoonlijke informatie te beschermen.

De entiteiten binnen de DFDS Group die dezelfde ICT-systemen gebruiken, zijn een overeenkomst voor gegevensoverdracht aangegaan om zodoende te voldoen aan de wet en om persoonlijke informatie binnen die entiteiten over te kunnen dragen.

6. Ons gebruik van cookies

DFDS gebruikt cookies binnen het boekingssysteem om de consistentie gedurende het boekingsproces te garanderen.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Indien gewenst kunt u deze van uw harde schijf verwijderen.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt uw browser ook zo instellen dat dit wordt voorkomen. Zonder cookies kunt u wel gebruikmaken van de meeste functies op de website, maar niet van het boekingssysteem. Het advies is om de cookies in uw browser niet uit te schakelen. Onze cookies verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Lees meer over cookies, hoe wij met uw cookies omgaan en hoe u de cookies kunt verwijderen die u tot nu toe hebt ontvangen. Hoe wij met cookies omgaan.

7. Maakt DFDS verzamelde informatie openbaar aan derden?

Informatie over een passagier zal nooit zonder uw toestemming aan een andere persoon of organisatie openbaar worden gemaakt, tenzij er zich een noodsituatie voordoet waarin dit noodzakelijk is of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. DFDS behoudt zich echter het recht voor gegevens door te geven aan betrouwbare derden die worden ingeschakeld om bepaalde diensten te leveren. Klanten van DFDS kunnen hierdoor bijvoorbeeld snel en gemakkelijk een hotelovernachting boeken door hun persoonlijke gegevens op het boekingsformulier van DFDS over te zetten naar het boekingsformulier van onze partners.

Als u niet wilt dat DFDS uw gegevens aan deze derden doorgeeft, dan kunt u ons hiervan per e-mail in kennis stellen via nlinfo@dfdsseaways.nl.

DFDS kan geaggregeerde statistieken over klanten, verkopen, verkeerspatronen en verwante website-informatie aan gerenommeerde derde-verkopers aanbieden, maar deze statistieken zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten.

8. Transparantie en informatierechten

Wanneer wij gegevens over u verkrijgen, doen wij altijd onze uiterste best u duidelijk te informeren over het gebruik en de mogelijke openbaarmaking van die gegevens. Als het niet haalbaar is dit te doen op het moment van verzamelen, dan informeren wij u zo spoedig mogelijk daarna, tenzij er een legitieme reden is om dit niet te doen. Bijvoorbeeld wanneer dit nodig is voor het opsporen of voorkomen van misdrijven of om een andere wettelijk toegestane reden.

Als u een overzicht wilt ontvangen van de persoonlijke informatie die wij over u in ons bestand hebben of als u onjuiste of misleidende informatie wilt laten corrigeren, wissen of blokkeren, stuurt u dan een e-mail naar nlinfo@dfdsseaways.nl. Ook kunt u een beschrijving opvragen van de door ons verzamelde en verwerkte persoonlijke informatie en de (soorten) ontvangers aan wie DFDS deze informatie openbaar maakt of openbaar kan maken. Gewoonlijk worden hier geen kosten voor berekend, met uitzondering van verzoeken aan onze entiteiten in het Verenigd Koninkrijk. DFDS tracht altijd zo spoedig mogelijk te reageren op geldige verzoeken.

9. Veiligheid en beveiliging aan boord

Na een grondig onderzoek kan de naam van een ongewenste passagier op een interne lijst worden geplaatst om te voorkomen dat deze passagier bij ons kan boeken en met ons kan reizen. Dit gebeurt wanneer de gezagvoerder reden heeft te vermoeden dat de passagier een veiligheidsrisico vormt. Dit is het geval wanneer de passagier zijn eigen veiligheid, die van een vaartuig, de bemanning of andere passagiers in gevaar heeft gebracht of als hij ongepast gedrag heeft vertoond op een eerdere reis of op eerdere reizen of als hij zich niet heeft gehouden aan de veiligheidsvoorschriften of -eisen. DFDS zal gedurende een vastgestelde periode de nodige persoonlijke informatie van ongewenste passagiers registreren om te voorkomen dat passagiers die een veiligheidsrisico vormen een reis op een van onze passagiersschepen boeken. Op deze lijst staat bijvoorbeeld de naam, geboortedatum en het paspoortnummer van de passagier. De informatie wordt niet langer bewaard dan nodig.

10. Uw toestemming

Uw gebruik van de website van DFDS vormt uw toestemming voor het verzamelen en het gebruik van deze informatie door DFDS A/S en haar dochtermaatschappijen op de hierboven beschreven wijzen. Bij wijziging van ons privacybeleid zullen de desbetreffende veranderingen op deze pagina te zien zijn, zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen, hoe wij hiermee omgaan en onder welke omstandigheden deze informatie openbaar kan worden gemaakt.