VOORWAARDEN BESTE PRIJS GARANTIE​

Aanbieding

 1. Om in aanmerking te komen voor de DFDS-prijsbelofte moet u een overtocht bij DFDS hebben geboekt die aan de voorwaarden voldoet en volledig is betaald met een creditcard of betaalkaart.
 2. Om in aanmerking te komen voor de DFDS-prijsbelofte moet u voldoende bewijs leveren van het lagere onlinetarief in de vorm van een screenshot waarop, naast het betreffende tarief, minimaal het volgende wordt weergegeven: (a) de datum en tijd; (b) de volledige reisroute; (c) een volledige uitsplitsing van het tarief, inclusief toeslagen en boekingskosten; en (d) de naam en het logo van de website. Dit alles moet overeenkomen met de vereisten van DFDS. Uit dit bewijs moet blijken dat het lagere onlinetarief is gevonden op dezelfde dag of maximaal 24 uur na het maken van de DFDS-boeking. Er zal restitutie plaatsvinden voor elk ticket van een boeking die voldoet aan de Algemene voorwaarden van de DFDS-prijsbelofte.
 3. Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal er een terugbetaling plaatsvinden ter hoogte van het verschil tussen de aankoopkosten bij DFDS en het lagere onlinetarief. Dit bedrag wordt terugbetaald aan de houder van de creditcard of betaalpas die is gebruikt voor de betaling van de in aanmerking komende boeking bij DFDS. Deze restitutie zal worden gedaan binnen 28 dagen nadat DFDS het claimformulier heeft ontvangen en goedgekeurd. Daarnaast zal DFDS een korting van 10% aanbieden op het boekingsbedrag, afgerond tot een bedrag van €5
 4. Dit aanbod is beperkt tot één claim per volledig betaalde boeking die bij DFDS is gemaakt. Dat wil zeggen dat voor een boeking die meerdere passagiers omvat één claim kan worden ingediend in plaats van afzonderlijke claims voor elke passagier.

Voorwaarden en beperkingen

 1. Een in aanmerking komende overtocht houdt in:
  1. een boeking voor uitsluitend een enkele reis of retour van Dover naar Frankrijk/van Frankrijk naar Dover.
  2. Een DFDS-pakket inclusief arrangementen aan land, zoals transfers, hotels, excursies, etc. komt niet in aanmerking. De prijsbelofte geldt alleen voor standaard transport.
 2. Om in aanmerking te komen voor de DFDS-prijsbelofte moet u een daadwerkelijk lager onlinetarief hebben gevonden op dezelfde datum waarop u een in aanmerking komende overtocht bij DFDS hebt gekocht, voor precies dezelfde in aanmerking komende overtocht bij een openbaar verkooppunt op een reiswebsite die vanuit Europa wordt beheerd.
 3. Het tarief (inclusief alle belastingen, toeslagen en kosten) plus de bijbehorende boekings- en betaalkaartkosten moet goedkoper zijn dan de overtocht die via DFDS is gekocht. Daarnaast moet het gevonden onlinetarief voor dezelfde route zijn, voor dezelfde volgorde van reisonderdelen, voor dezelfde data, voor dezelfde reisklasse en voor hetzelfde type ticket (inclusief de bijbehorende tariefvoorwaarden, zoals de mogelijkheid tot het wijzigen/annuleren van gekochte tickets en de kosten die voor het aanbrengen van dergelijke wijzigingen van toepassing zijn). Het gevonden onlinetarief moet via het internet beschikbaar zijn voor aankoop in uw land van vertrek, in de valuta van het land van vertrek en op dezelfde kalenderdag (op basis van de lokale tijd van land van vertrek) waarop u uw ticket bij DFDS hebt gekocht. De website met het lagere onlinetarief moet de mogelijkheid bieden om dat tarief te boeken. Websites die tarieven tonen maar geen boekingsmogelijkheid hebben, komen niet in aanmerking voor de DFDS-prijsbelofte. Vergelijkingen worden gemaakt op basis van dezelfde betaalmethode die bij DFDS is gebruikt. Wanneer deze betaalmethode op de website met het lagere onlinetarief niet beschikbaar is, wordt de vergelijking gemaakt op basis van de meest vergelijkbare betaalmethode, zoals bepaald door DFDS.
 4. De DFDS-prijsbelofte is alleen van toepassing op de eerste gemaakte boeking; eventuele latere wijzigingen in het reisschema of de boeking komen niet in aanmerking voor de DFDS-prijsbelofte.

Overige uitzonderingen

De DFDS-prijsbelofte is niet van toepassing indien:

de boeking is gemaakt als onderdeel van een door DFDS aangeboden vakantieboeking inclusief hotels, bezienswaardigheden of ervaringen; of

het lagere onlinetarief wordt aangeboden in combinatie met een aanbieding van een derde partij (inclusief, maar niet beperkt tot, aanbiedingen in samenwerking met kranten, tentoonstellingen of andere speciale evenementen); of

het lagere onlinetarief gebruikmaakt van tarieven die niet zijn gepubliceerd en niet voor iedereen beschikbaar zijn. Deze tarieven omvatten, maar zijn niet beperkt tot, zakelijke kortingstarieven, personeelstarieven, consolidatietarieven, groothandeltarieven, studententarieven, besloten groepstarieven; of

het lagere onlinetarief door de online aanbieder is verdisconteerd door de toepassing van coupons, loyaliteitsbeloningen of soortgelijke en andere aanbiedingen of stimulansen die de totale kosten verlagen; of

het lagere onlinetarief voor een reispakket geldt, waarvan de overtocht onderdeel uitmaakt; of

het verschil in tarief tussen de aankoop bij DFDS en het lagere onlinetarief het resultaat is van een fout van de aanbieder van het lagere onlinetarief; of

DFDS met redelijke middelen niet kan controleren of het lagere onlinetarief beschikbaar is. Deze controle kan naar goeddunken van DFDS op elk moment worden uitgevoerd binnen 28 werkdagen na ontvangst van uw claim; of

u uw recht op terugbetaling of annulering van de boeking hebt uitgeoefend, voordat u aanspraak maakte op de DFDS-prijsbelofte. De gebruikelijke voorwaarden van DFDS voor annulering en terugbetaling blijven van toepassing.

Claimformulier

 1. Claims kunnen alleen worden ingediend via het onlineformulier. Het telefonisch indienen van claims voor de DFDS-prijsbelofte is niet mogelijk. Niet-volledig ingevulde prijsformulieren worden niet in behandeling genomen. Formulieren moeten uiterlijk 24 uur nadat u uw overtocht heeft geboekt (op basis van de lokale tijd van het land van vertrek) door DFDS zijn ontvangen. DFDS behoudt zich het recht voor om het bewijs te controleren van het lagere onlinetarief dat voor aankoop beschikbaar is tegen een lagere prijs. DFDS is niet verantwoordelijk voor formulieren voor de DFDS-prijsbelofte die niet worden ontvangen of die tijdens de verzending zijn vertraagd.
 2. Om in aanmerking te komen voor de DFDS-prijsbelofte moet u, indien nodig en conform de redelijke vereisten van DFDS, voldoende bewijs leveren van het lagere onlinetarief in de vorm van een schermafdruk van de pagina waarop het betreffende tarief en de toepasselijke tariefvoorwaarden worden weergegeven. Uit dit bewijs moet blijken dat het lagere onlinetarief is gevonden op dezelfde dag waarop de boeking bij DFDS is gemaakt. Als de claim aan alle Algemene voorwaarden van de DFDS-prijsbelofte voldoet, zal er een terugbetaling plaatsvinden ter hoogte van het verschil tussen de aankoopkosten bij DFDS en het lagere onlinetarief. Dit bedrag wordt terugbetaald aan de houder van de creditcard, betaalpas of elektronische betaalmethode die is gebruikt voor de betaling van de in aanmerking komende boeking bij DFDS. De terugbetaling zal worden gedaan binnen 28 dagen nadat DFDS het claimformulier heeft ontvangen en goedgekeurd. Daarnaast zal DFDS naar eigen goeddunken op de hele boeking een korting van 10% toepassen, afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van £ 5.
 3. Dit aanbod is beperkt tot één claim per volledig betaalde boeking die bij DFDS is gemaakt. Dat wil zeggen dat als een boeking meerdere passagiers omvat, hiervoor één claim kan worden ingediend in plaats van afzonderlijke claims voor elke passagier.

 

Overige voorwaarden

 1. DFDS is de uiteindelijke autoriteit voor de interpretatie van deze regels.
 2. DFDS behoudt zich het recht voor om deze aanbieding te allen tijde zonder kennisgeving te beëindigen of te wijzigen.